Ampervadász Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Építőiparitudakozó)

Ampervadász Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 Tisztelt Cégvezetők , Üzemeltetésért felelősök!

Felhívom figyelmüket a jogszabályokban kötelezően előírt kötelezettségeikre.
Alábbi lista nem vonatkozik:
Egyéni vállalkozóra, ha nincs alkalmazottja, és telephelyén nincs munkavégzés.
Minden más vállalkozási formában, illetve alkalmazottal rendelkező egyéni vállalkozónak „14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről” meghatározza, illetve rendelkezik további rendeletek betartásáról, betartatásáról. A jogszabály nem ismerete, nem mentesít a jogszabály alól, így a hatóságok „273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról” valamint „259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról” továbbá a teljesség igénye nélkül a „1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről” szóló rendeletek átfogó ismerete nélkül figyelem felkeltésül jelzem az alábbi intézkedési kötelezettségeket szíves felhasználásra.
Villamos biztonságtechnikai szaktevékenységek:
Villámvédelem felülvizsgálata (VVF): 28/2011. (IX. 6.)A-B besorolás esetén 3 éves ciklus, C-D-E besorolás esetén 6 éves ciklus.
Tűzvédelem felülvizsgálata (EBF): 28/2011. (IX. 6.) A-B besorolás esetén 3 éves ciklus, C-D-E besorolás esetén 6 éves ciklus.
Érintésvédelem felülvizsgálata (ÉVF): 14/2004. (IV.19.) 3 éves ciklus, KLÉSZ hatálya alatt 6 éves ciklus.
Kéziszerszámok felülvizsgálata (ÉVF): 14/2004. (IV.19.) 1 éves ciklus
Munkavédelmi szaktevékenységek:
Üzemorvosi vizsgálatok elvégeztetése – új belépő, időszakos
Kockázatértékelések megléte, aláírása, pecsételése – Üzemorvos
Biztonsági adatlapok beszerzése (minden vegyszer)
Gázberendezések, éves biztonsági felülvizsgálata (évi egyszer)
Munkavédelmi oktatás, jegyzőkönyv (évi egyszer)
Tárlópolcok (rendszerek) stabilitásának ellenőrzése, EPH rendszerbe való bekötöttsége, max. 80 – 120 Kg felirat elhelyezése (polconkénti)
Egyéni védőeszközök meglétének ellenőrzése (pl. védőkesztyű, orrmerevítős cipő, láthatósági mellény, stb.)
Egyéb berendezések, gépek, munkaeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálata
Mentődoboz beszerzése – vagy feltöltése
Tűzvédelmi szaktevékenységek:
Tűzvédelmi oktatás, jegyzőkönyv (évi egyszer)
Tűzoltó készülékek éves (vagy féléves) biztonsági felülvizsgálata
Ha szükséges, tűzvédelmi szabályzat készítése, tűzriadó terv elkészítése, menekülési utak kijelölése, kiürítés számítás, füstelvezetés számítás

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000
2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200 000 3 000 000
3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő 100 000 1 000 000
33. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya 100 000/rendszer 1 000 000/rendszer
34. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya 50 000/rendszer 300 000/rendszer

 

 

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/

Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/

1.

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

100 000

1 000 000

2.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges

200 000

3 000 000

3.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő

100 000

1 000 000

33.

A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya

100 000/rendszer

1 000 000/rendszer

34.

A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya

50 000/rendszer

300 000/rendszer

 

 

 

Cím: Budapest 1151 Budapest, Fő út 48

Térkép:

Weblap: www.ampervadasz.hu www.erintesvedelem.hu www.erintesvedelem.co.hu

Email: ampervadaszkft@gmail.com, erintesvedelem@gmail.com

Telefon: +36-70-932-5091

Képek: