Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola államilag elismert BA, MA és egyéb végzettségeket adó felsőoktatási intézmény, melynek fenntartója a Magyar Katolikus Egyház Váci Püspöksége. Jogelődje az 1929-ben alapított Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola. A Főiskola a legkorszerűbb tudományos ismeretek és nemzetközi kapcsolatokra is építő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben, ennek megfelelően más vallású, gondolkodású jelentkezők felé is […]

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Cím: Pest 2600 Vác Konstantin tér 1-5. Térkép:Nagyobb térképre váltás Weblap: www.avkf.hu Email: avkf@avkf.hu Telefon: +3627/511-150 Képek:

Debreceni Egyetem Agrár-és Műszaki Tudományok Centruma

Az intézmény infrastruktúrája, az oktatás színvonala kiváló feltételeket biztosít a hallgatók számára. A korszerű ismeretek elsajátításán túl páratlan lehetőséget biztosítunk az egyetemi tananyagon túlmutató szakmai, tudományos tevékenységre. Az alapképzés elvégzésével a munkaerőpiacon jól használható, gyakorlatorientált tudást szerezhet a hallgató. Újabb sikeres felvételi után az államilag finanszírozott mesterképzésben folytathatja tanulmányait. Innen a végzett hallgatók legjobbjai léphetnek […]

Debreceni Egyetem Matematikai Intézet

A Matematikai Tanszékcsoport 1983-tól — az egyetemi integrációs törekvések következtében, de egyben hagyományaihoz is kötődve — Matematikai Intézetként, majd — a keretei között felnövő informatika oktatás és kutatás egyenrangúságát nevében is elismerve — 1992-től Matematikai és Informatikai Intézetként szerepel az évkönyvekben. Végül, az Informatikai Intézet 2003-ban történt önállóvá válásával az intézet neve újra Matematikai Intézet […]

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A műszaki felsőoktatás komoly tradíciókkal rendelkezik a Tiszántúlon csakúgy, mint Debrecenben, azonban szervezett keretek között csak az 1960-as évek közepétől, az akkori budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Területi Egységében indulhatott meg építőipari képzés. A különböző integrációk eredményeként a Kossuth Lajos Tudományegyetem, majd a 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem egyik karaként működik tovább a […]

Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet

Az egyetem jogelődjei oktatási bázisukra alapozottan gyakorlatilag a megalakulásuk óta folytattak felnőttképzési tevékenységet. Jelen időszakában az Egyetem felnőttképzési tevékenységért felelős egysége a Felnőttképzési Intézet. Az intézet által szervezett felnőttképzés súlypontjai: – munkaerőpiac igényei szerinti átképzések, szakmai továbbképzések – érettségi utáni iskola rendszeren kívüli szakképzés – az egyetemi hallgatóknak a nappali tagozatos képzés mellett kínált kiegészítő […]

Természettudományi és Informatikai Kar

A kar egységeiben sokszínű kutatási tevékenység is folyik: ökológia, biokémia, mikrobiológia kutatása, természeti értékek és fenntartható fejlődés, humánerőforrások kutatása a régióban, az informatika lehetőségei a multidiszciplináris kutatási és oktatási tevékenységben, humán kutatások, prevenciós lehetőségek az egészségmegőrzés érdekében, környezeti hatások vizsgálata, matematikai alapkutatások. Az oktatók részt vesznek országos és külföldi szakmai fórumokon, konferenciákon. A szakmai kutatási […]

Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet

Cím: Békés 5700 Gyula Szent István utca 17-19 Térkép:Nagyobb térképre váltás Weblap: www.eukar.gyula.kf.hu Email: eukart@eukart.gyula.kf.hu Telefon: +3666/561-620 +3630-2794-788 Képek:

Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Kar

Cím: Csongrád 6722 Szeged , Tisza Lajos krt. 79-81 Térkép:Nagyobb térképre váltás Weblap: www.music.u-szeged.hu Email: office@music.u-szeged.hu Telefon: (+36) 62 544 600 Képek:

Szent István Egyetem Állatorvos-Tudományi Kar

Cím: Budapest 1078 Budapest , István u. 2. Térkép:Nagyobb térképre váltás Weblap: www.univet.hu Email: kiss.laszlo@aotk.szie.hu Telefon: (+36) 1/478-4100 Képek: