Dr. Pongrácz Judit ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász Budapest Újbuda

Dr. Pongrácz Judit ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász Budapest Újbuda

Dr. Pongrácz Judit ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász irodája Budapest XI. kerületének központjában található.

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd számos jogterületen látja el mind magánszemélyek, mind céges ügyfelek továbbá hatósági szervek és alapítványok, egyesületek jogi képviseletét, eseti, illetve állandó megbízások alapján.

Weboldal:http://pongracz.hu

Email: pongraczjudit@pongracz.hu

Mobilszám: +36-20-438-5763

Cím: 1114 Budapest, Himfy u. 7. fsz.

Térkép:

Weboldal:http://pongracz.hu

Email: pongraczjudit@pongracz.hu

Mobilszám: +36-20-438-5763

ügyvédi képviselet Budapest 11.kerület, ügyvéd Budapest 11.kerület, munkajog Budapest 11.kerület, családi jog Budapest 11.kerület, polgári jog Budapest 11.kerület, tulajdoni lap lekérés Budapest 11.kerület, Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd Budapest 11.kerület, letétkezelés Budapest 11.kerület, elektronikus aláírás Budapest 11.kerület, jogügyletek Budapest 11.kerület, elektronikus cégeljárás Budapest 11.kerület, elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem Budapest 11.kerület, elektronikus archiválás és adatmentés Budapest 11.kerület, ingatlanjog Budapest 11.kerület, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek Budapest 11.kerület, okiratszerkesztés Budapest 11.kerület, ingatlan-nyilvántartási ügyintézés Budapest 11.kerület, földhivatali ügyintézés Budapest 11.kerület, ingatlan adásvételi ügyintézés Budapest 11.kerület, ingatlan bérleti ügyintézés Budapest 11.kerület, életjáradéki ügyintézés Budapest 11.kerület, tartási ügyintézés Budapest 11.kerület, ráépítési ügyintézés Budapest 11.kerület, házassági vagyonjogi ügyintézés Budapest 11.kerület, ajándékozási ügyintézés Budapest 11.kerület, vegyes szerződések ügyintézése Budapest 11.kerület, elővásárlási, visszavásárlási, csere ügyintézés Budapest 11.kerület, vételi opciós szerződések ügyintézése Budapest 11.kerület, jelzálog ügyintézése Budapest 11.kerület, ingatlanközvetítői ügyintézés Budapest 11.kerület, ingatlanüzemeltetési ügyintézés Budapest 11.kerület, ingatlanon haszonélvezet ügyintézés Budapest 11.kerület, telki szolgalmi jogot alapító szerződések ügyintézés Budapest 11.kerület, termőföld adásvétel ügyintézés Budapest 11.kerület, haszonbérleti szerződések ügyintézés Budapest 11.kerület, ingatlan átruházásokhoz kapcsolódó meghatalmazások szerkesztése Budapest 11.kerület, ellenjegyzés Budapest 11.kerület, földhivatali eljárásban jogi képviselet ügyintézés Budapest 11.kerület, jogi tanácsadás ügyintézés Budapest 11.kerület, jogi véleményezés ügyintézés Budapest 11.kerület, elbirtoklással kapcsolatos megállapodások szerkesztése ügyintézése Budapest 11.kerület, földhivatali jogi képviselet ügyintézés Budapest 11.kerület, telekalakítási szerződések szerkesztése Budapest 11.kerület, telekalakítási szerződések ellenjegyzése Budapest 11.kerület, telekalakítási szerződések teljes körű ügyintézése Budapest 11.kerület, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások szerkesztése Budapest 11.kerület, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások ellenjegyzése Budapest 11.kerület, társasházak, lakásszövetkezetek alapítása Budapest 11.kerület, társasházi alapító okirat készítése Budapest 11.kerület, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése Budapest 11.kerület, társasházi alapító okirat módosítása Budapest 11.kerület, lakásszövetkezeti alapszabályok módosítása Budapest 11.kerület, jogi képviselet ellátása építésügyi hatóságok előtt Budapest 11.kerület, ingatlan és cég nyilvántartásbeli átjegyzése Budapest 11.kerület, gazdasági, társasági jog Budapest 11.kerület, társadalmi szervezetek joga Budapest 11.kerület, alapítványok teljes körű jogi képviselete Budapest 11.kerület, egyesületek teljes körű jogi képviselete Budapest 11.kerület, sportegyesületek alapítása Budapest 11.kerület, alapító okiratok elkészítése Budapest 11.kerület, belső szabályzatok elkészítése Budapest 11.kerület, teljes körű jogi képviselet Budapest 11.kerület, jogi képviselet peren kívüli eljárásokban Budapest 11.kerület, követelésbehajtás Budapest 11.kerület, egyeztető tárgyalások lebonyolítása peren kívül Budapest 11.kerület, egyezségi ajánlatok elkészítése Budapest 11.kerület, egyezségi ajánlatok megszerkesztése Budapest 11.kerület, egyezségi ajánlatok ellenjegyzése Budapest 11.kerület, teljesítésre, fizetésre irányuló felszólító levelek elkészítése Budapest 11.kerület, bírósági eljárás során okiratszerkesztés elkészítése Budapest 11.kerület, peren kívül bírósági perbeli beadványok elkészítése Budapest 11.kerület, keresetlevelek elkészítése Budapest 11.kerület, ellenkérelem elkészítése Budapest 11.kerület, viszontkereset elkészítése Budapest 11.kerület, perbeli beadványok elkészítése Budapest 11.kerület, végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási és csődeljárások során jogi képviselet ellátása Budapest 11.kerület, szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, ingó és ingatlan adásvételi szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, ajándékozási szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, letéti szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, szállítási szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, szállítmányozási szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, fuvarozási szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, generálkivitelezői szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, zálog szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, család, és öröklési jog szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, házassági, élettársi vagyonjogi szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, végrendeletek és öröklési szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, tartási- életjáradéki szerződések elkészítése Budapest 11.kerület, hagyatéki eljárásban jogi képviselet ellátása Budapest 11.kerület, teljes körű jogi tanácsadás család- és öröklési jogi kérdésekben Budapest 11.kerület, pénzügyi jog Budapest 11.kerület, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek Budapest 11.kerület, vagyonjogi viszonyok rendezése Budapest 11.kerület, gazdasági társaságok alapítása Budapest 11.kerület, gazdasági társaságok módosítása Budapest 11.kerület, társasági jogi szerződések szerkesztése Budapest 11.kerület, szervezeti és működési-, belső szabályzatok kidolgozása Budapest 11.kerület, gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával kapcsolatos ügyintézés Budapest 11.kerület, okiratszerkesztés Budapest 11.kerület, házasság felbontása peren kívüli képviselet Budapest 11.kerület, hagyatéki ügyintézés Budapest 11.kerület, polgári jogi peren kívüli képviselet ellátása Budapest 11.kerület, ügyvédi képviselet Budapest XI. kerület, ügyvéd Budapest XI. kerület, munkajog Budapest XI. kerület, családi jog Budapest XI. kerület, polgári jog Budapest XI. kerület, tulajdoni lap lekérés Budapest XI. kerület, Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd Budapest XI. kerület, letétkezelés Budapest XI. kerület, elektronikus aláírás Budapest XI. kerület, jogügyletek Budapest XI. kerület, elektronikus cégeljárás Budapest XI. kerület, elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem Budapest XI. kerület, elektronikus archiválás és adatmentés Budapest XI. kerület, ingatlanjog Budapest XI. kerület, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek Budapest XI. kerület, okiratszerkesztés Budapest XI. kerület, ingatlan-nyilvántartási ügyintézés Budapest XI. kerület, földhivatali ügyintézés Budapest XI. kerület, ingatlan adásvételi ügyintézés Budapest XI. kerület, ingatlan bérleti ügyintézés Budapest XI. kerület, életjáradéki ügyintézés Budapest XI. kerület, tartási ügyintézés Budapest XI. kerület, ráépítési ügyintézés Budapest XI. kerület, házassági vagyonjogi ügyintézés Budapest XI. kerület, ajándékozási ügyintézés Budapest XI. kerület, vegyes szerződések ügyintézése Budapest XI. kerület, elővásárlási, visszavásárlási, csere ügyintézés Budapest XI. kerület, vételi opciós szerződések ügyintézése Budapest XI. kerület, jelzálog ügyintézése Budapest XI. kerület, ingatlanközvetítői ügyintézés Budapest XI. kerület, ingatlanüzemeltetési ügyintézés Budapest XI. kerület, ingatlanon haszonélvezet ügyintézés Budapest XI. kerület, telki szolgalmi jogot alapító szerződések ügyintézés Budapest XI. kerület, termőföld adásvétel ügyintézés Budapest XI. kerület, haszonbérleti szerződések ügyintézés Budapest XI. kerület, ingatlan átruházásokhoz kapcsolódó meghatalmazások szerkesztése Budapest XI. kerület, ellenjegyzés Budapest XI. kerület, földhivatali eljárásban jogi képviselet ügyintézés Budapest XI. kerület, jogi tanácsadás ügyintézés Budapest XI. kerület, jogi véleményezés ügyintézés Budapest XI. kerület, elbirtoklással kapcsolatos megállapodások szerkesztése ügyintézése Budapest XI. kerület, földhivatali jogi képviselet ügyintézés Budapest XI. kerület, telekalakítási szerződések szerkesztése Budapest XI. kerület, telekalakítási szerződések ellenjegyzése Budapest XI. kerület, telekalakítási szerződések teljes körű ügyintézése Budapest XI. kerület, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások szerkesztése Budapest XI. kerület, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások ellenjegyzése Budapest XI. kerület, társasházak, lakásszövetkezetek alapítása Budapest XI. kerület, társasházi alapító okirat készítése Budapest XI. kerület, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése Budapest XI. kerület, társasházi alapító okirat módosítása Budapest XI. kerület, lakásszövetkezeti alapszabályok módosítása Budapest XI. kerület, jogi képviselet ellátása építésügyi hatóságok előtt Budapest XI. kerület, ingatlan és cég nyilvántartásbeli átjegyzése Budapest XI. kerület, gazdasági, társasági jog Budapest XI. kerület, társadalmi szervezetek joga Budapest XI. kerület, alapítványok teljes körű jogi képviselete Budapest XI. kerület, egyesületek teljes körű jogi képviselete Budapest XI. kerület, sportegyesületek alapítása Budapest XI. kerület, alapító okiratok elkészítése Budapest XI. kerület, belső szabályzatok elkészítése Budapest XI. kerület, teljes körű jogi képviselet Budapest XI. kerület, jogi képviselet peren kívüli eljárásokban Budapest XI. kerület, követelésbehajtás Budapest XI. kerület, egyeztető tárgyalások lebonyolítása peren kívül Budapest XI. kerület, egyezségi ajánlatok elkészítése Budapest XI. kerület, egyezségi ajánlatok megszerkesztése Budapest XI. kerület, egyezségi ajánlatok ellenjegyzése Budapest XI. kerület, teljesítésre, fizetésre irányuló felszólító levelek elkészítése Budapest XI. kerület, bírósági eljárás során okiratszerkesztés elkészítése Budapest XI. kerület, peren kívül bírósági perbeli beadványok elkészítése Budapest XI. kerület, keresetlevelek elkészítése Budapest XI. kerület, ellenkérelem elkészítése Budapest XI. kerület, viszontkereset elkészítése Budapest XI. kerület, perbeli beadványok elkészítése Budapest XI. kerület, végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási és csődeljárások során jogi képviselet ellátása Budapest XI. kerület, szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, ingó és ingatlan adásvételi szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, ajándékozási szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, letéti szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, szállítási szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, szállítmányozási szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, fuvarozási szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, generálkivitelezői szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, zálog szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, család, és öröklési jog szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, házassági, élettársi vagyonjogi szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, végrendeletek és öröklési szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, tartási- életjáradéki szerződések elkészítése Budapest XI. kerület, hagyatéki eljárásban jogi képviselet ellátása Budapest XI. kerület, teljes körű jogi tanácsadás család- és öröklési jogi kérdésekben Budapest XI. kerület, pénzügyi jog Budapest XI. kerület, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek Budapest XI. kerület, vagyonjogi viszonyok rendezése Budapest XI. kerület, gazdasági társaságok alapítása Budapest XI. kerület, gazdasági társaságok módosítása Budapest XI. kerület, társasági jogi szerződések szerkesztése Budapest XI. kerület, szervezeti és működési-, belső szabályzatok kidolgozása Budapest XI. kerület, gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával kapcsolatos ügyintézés Budapest XI. kerület, okiratszerkesztés Budapest XI. kerület, házasság felbontása peren kívüli képviselet Budapest XI. kerület, hagyatéki ügyintézés Budapest XI. kerület, polgári jogi peren kívüli képviselet ellátása Budapest XI. kerület, ügyvédi képviselet Újbuda, ügyvéd Újbuda, munkajog Újbuda, családi jog Újbuda, polgári jog Újbuda, tulajdoni lap lekérés Újbuda, Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd Újbuda, letétkezelés Újbuda, elektronikus aláírás Újbuda, jogügyletek Újbuda, elektronikus cégeljárás Újbuda, elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem Újbuda, elektronikus archiválás és adatmentés Újbuda, ingatlanjog Újbuda, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek Újbuda, okiratszerkesztés Újbuda, ingatlan-nyilvántartási ügyintézés Újbuda, földhivatali ügyintézés Újbuda, ingatlan adásvételi ügyintézés Újbuda, ingatlan bérleti ügyintézés Újbuda, életjáradéki ügyintézés Újbuda, tartási ügyintézés Újbuda, ráépítési ügyintézés Újbuda, házassági vagyonjogi ügyintézés Újbuda, ajándékozási ügyintézés Újbuda, vegyes szerződések ügyintézése Újbuda, elővásárlási, visszavásárlási, csere ügyintézés Újbuda, vételi opciós szerződések ügyintézése Újbuda, jelzálog ügyintézése Újbuda, ingatlanközvetítői ügyintézés Újbuda, ingatlanüzemeltetési ügyintézés Újbuda, ingatlanon haszonélvezet ügyintézés Újbuda, telki szolgalmi jogot alapító szerződések ügyintézés Újbuda, termőföld adásvétel ügyintézés Újbuda, haszonbérleti szerződések ügyintézés Újbuda, ingatlan átruházásokhoz kapcsolódó meghatalmazások szerkesztése Újbuda, ellenjegyzés Újbuda, földhivatali eljárásban jogi képviselet ügyintézés Újbuda, jogi tanácsadás ügyintézés Újbuda, jogi véleményezés ügyintézés Újbuda, elbirtoklással kapcsolatos megállapodások szerkesztése ügyintézése Újbuda, földhivatali jogi képviselet ügyintézés Újbuda, telekalakítási szerződések szerkesztése Újbuda, telekalakítási szerződések ellenjegyzése Újbuda, telekalakítási szerződések teljes körű ügyintézése Újbuda, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások szerkesztése Újbuda, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások ellenjegyzése Újbuda, társasházak, lakásszövetkezetek alapítása Újbuda, társasházi alapító okirat készítése Újbuda, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése Újbuda, társasházi alapító okirat módosítása Újbuda, lakásszövetkezeti alapszabályok módosítása Újbuda, jogi képviselet ellátása építésügyi hatóságok előtt Újbuda, ingatlan és cég nyilvántartásbeli átjegyzése Újbuda, gazdasági, társasági jog Újbuda, társadalmi szervezetek joga Újbuda, alapítványok teljes körű jogi képviselete Újbuda, egyesületek teljes körű jogi képviselete Újbuda, sportegyesületek alapítása Újbuda, alapító okiratok elkészítése Újbuda, belső szabályzatok elkészítése Újbuda, teljes körű jogi képviselet Újbuda, jogi képviselet peren kívüli eljárásokban Újbuda, követelésbehajtás Újbuda, egyeztető tárgyalások lebonyolítása peren kívül Újbuda, egyezségi ajánlatok elkészítése Újbuda, egyezségi ajánlatok megszerkesztése Újbuda, egyezségi ajánlatok ellenjegyzése Újbuda, teljesítésre, fizetésre irányuló felszólító levelek elkészítése Újbuda, bírósági eljárás során okiratszerkesztés elkészítése Újbuda, peren kívül bírósági perbeli beadványok elkészítése Újbuda, keresetlevelek elkészítése Újbuda, ellenkérelem elkészítése Újbuda, viszontkereset elkészítése Újbuda, perbeli beadványok elkészítése Újbuda, végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási és csődeljárások során jogi képviselet ellátása Újbuda, szerződések elkészítése Újbuda, ingó és ingatlan adásvételi szerződések elkészítése Újbuda, ajándékozási szerződések elkészítése Újbuda, letéti szerződések elkészítése Újbuda, szállítási szerződések elkészítése Újbuda, szállítmányozási szerződések elkészítése Újbuda, fuvarozási szerződések elkészítése Újbuda, generálkivitelezői szerződések elkészítése Újbuda, zálog szerződések elkészítése Újbuda, család, és öröklési jog szerződések elkészítése Újbuda, házassági, élettársi vagyonjogi szerződések elkészítése Újbuda, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések elkészítése Újbuda, végrendeletek és öröklési szerződések elkészítése Újbuda, tartási- életjáradéki szerződések elkészítése Újbuda, hagyatéki eljárásban jogi képviselet ellátása Újbuda, teljes körű jogi tanácsadás család- és öröklési jogi kérdésekben Újbuda, pénzügyi jog Újbuda, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek Újbuda, vagyonjogi viszonyok rendezése Újbuda, gazdasági társaságok alapítása Újbuda, gazdasági társaságok módosítása Újbuda, társasági jogi szerződések szerkesztése Újbuda, szervezeti és működési-, belső szabályzatok kidolgozása Újbuda, gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával kapcsolatos ügyintézés Újbuda, okiratszerkesztés Újbuda, házasság felbontása peren kívüli képviselet Újbuda, hagyatéki ügyintézés Újbuda, polgári jogi peren kívüli képviselet ellátása Újbuda, ügyvédi képviselet Szentimreváros, ügyvéd Szentimreváros, munkajog Szentimreváros, családi jog Szentimreváros, polgári jog Szentimreváros, tulajdoni lap lekérés Szentimreváros, Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd Szentimreváros, letétkezelés Szentimreváros, elektronikus aláírás Szentimreváros, jogügyletek Szentimreváros, elektronikus cégeljárás Szentimreváros, elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem Szentimreváros, elektronikus archiválás és adatmentés Szentimreváros, ingatlanjog Szentimreváros, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek Szentimreváros, okiratszerkesztés Szentimreváros, ingatlan-nyilvántartási ügyintézés Szentimreváros, földhivatali ügyintézés Szentimreváros, ingatlan adásvételi ügyintézés Szentimreváros, ingatlan bérleti ügyintézés Szentimreváros, életjáradéki ügyintézés Szentimreváros, tartási ügyintézés Szentimreváros, ráépítési ügyintézés Szentimreváros, házassági vagyonjogi ügyintézés Szentimreváros, ajándékozási ügyintézés Szentimreváros, vegyes szerződések ügyintézése Szentimreváros, elővásárlási, visszavásárlási, csere ügyintézés Szentimreváros, vételi opciós szerződések ügyintézése Szentimreváros, jelzálog ügyintézése Szentimreváros, ingatlanközvetítői ügyintézés Szentimreváros, ingatlanüzemeltetési ügyintézés Szentimreváros, ingatlanon haszonélvezet ügyintézés Szentimreváros, telki szolgalmi jogot alapító szerződések ügyintézés Szentimreváros, termőföld adásvétel ügyintézés Szentimreváros, haszonbérleti szerződések ügyintézés Szentimreváros, ingatlan átruházásokhoz kapcsolódó meghatalmazások szerkesztése Szentimreváros, ellenjegyzés Szentimreváros, földhivatali eljárásban jogi képviselet ügyintézés Szentimreváros, jogi tanácsadás ügyintézés Szentimreváros, jogi véleményezés ügyintézés Szentimreváros, elbirtoklással kapcsolatos megállapodások szerkesztése ügyintézése Szentimreváros, földhivatali jogi képviselet ügyintézés Szentimreváros, telekalakítási szerződések szerkesztése Szentimreváros, telekalakítási szerződések ellenjegyzése Szentimreváros, telekalakítási szerződések teljes körű ügyintézése Szentimreváros, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások szerkesztése Szentimreváros, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások ellenjegyzése Szentimreváros, társasházak, lakásszövetkezetek alapítása Szentimreváros, társasházi alapító okirat készítése Szentimreváros, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése Szentimreváros, társasházi alapító okirat módosítása Szentimreváros, lakásszövetkezeti alapszabályok módosítása Szentimreváros, jogi képviselet ellátása építésügyi hatóságok előtt Szentimreváros, ingatlan és cég nyilvántartásbeli átjegyzése Szentimreváros, gazdasági, társasági jog Szentimreváros, társadalmi szervezetek joga Szentimreváros, alapítványok teljes körű jogi képviselete Szentimreváros, egyesületek teljes körű jogi képviselete Szentimreváros, sportegyesületek alapítása Szentimreváros, alapító okiratok elkészítése Szentimreváros, belső szabályzatok elkészítése Szentimreváros, teljes körű jogi képviselet Szentimreváros, jogi képviselet peren kívüli eljárásokban Szentimreváros, követelésbehajtás Szentimreváros, egyeztető tárgyalások lebonyolítása peren kívül Szentimreváros, egyezségi ajánlatok elkészítése Szentimreváros, egyezségi ajánlatok megszerkesztése Szentimreváros, egyezségi ajánlatok ellenjegyzése Szentimreváros, teljesítésre, fizetésre irányuló felszólító levelek elkészítése Szentimreváros, bírósági eljárás során okiratszerkesztés elkészítése Szentimreváros, peren kívül bírósági perbeli beadványok elkészítése Szentimreváros, keresetlevelek elkészítése Szentimreváros, ellenkérelem elkészítése Szentimreváros, viszontkereset elkészítése Szentimreváros, perbeli beadványok elkészítése Szentimreváros, végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási és csődeljárások során jogi képviselet ellátása Szentimreváros, szerződések elkészítése Szentimreváros, ingó és ingatlan adásvételi szerződések elkészítése Szentimreváros, ajándékozási szerződések elkészítése Szentimreváros, letéti szerződések elkészítése Szentimreváros, szállítási szerződések elkészítése Szentimreváros, szállítmányozási szerződések elkészítése Szentimreváros, fuvarozási szerződések elkészítése Szentimreváros, generálkivitelezői szerződések elkészítése Szentimreváros, zálog szerződések elkészítése Szentimreváros, család, és öröklési jog szerződések elkészítése Szentimreváros, házassági, élettársi vagyonjogi szerződések elkészítése Szentimreváros, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések elkészítése Szentimreváros, végrendeletek és öröklési szerződések elkészítése Szentimreváros, tartási- életjáradéki szerződések elkészítése Szentimreváros, hagyatéki eljárásban jogi képviselet ellátása Szentimreváros, teljes körű jogi tanácsadás család- és öröklési jogi kérdésekben Szentimreváros, pénzügyi jog Szentimreváros, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek Szentimreváros, vagyonjogi viszonyok rendezése Szentimreváros, gazdasági társaságok alapítása Szentimreváros, gazdasági társaságok módosítása Szentimreváros, társasági jogi szerződések szerkesztése Szentimreváros, szervezeti és működési-, belső szabályzatok kidolgozása Szentimreváros, gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával kapcsolatos ügyintézés Szentimreváros, okiratszerkesztés Szentimreváros, házasság felbontása peren kívüli képviselet Szentimreváros, hagyatéki ügyintézés Szentimreváros, polgári jogi peren kívüli képviselet ellátása Szentimreváros,